Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad
wykorzystywania plików Cookies
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
  Klientów przez Sklep Internetowy Cestus bhp prowadzony pod
  adresem www.cestusbhp.pl przez Cestus Michał Biel. Zawiera również informacje w
  zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Cestus Michał Biel,
  NIP: 5213711294.(zwaną dalej „Administratorem”). 3. Dane osobowe
  zbierane przez Cestus Michał Biel za pośrednictwem Sklepu Internetowego są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Sklep cestus bhp informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu
  wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane
  osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert
  marketingowych w formie Newslettera.
 4. Sklep internetowy cestus bhp dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania
  Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i
  dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny
  protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych
  jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.
  § 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  DANYCH OSOBOWYCH
  W Sklepie Internetowym cestus bhp dane osobowe zbierane są w następujących
  przypadkach:
  1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z
  rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)
  RODO (wykonanie umowy)
  2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
  f) RODO
  a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko;
  adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer
  lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia
  działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku
  Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji
  podatkowej – NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu
  Internetowego.
  3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
  przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta,
  którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO).
  b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
  elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.
  § 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez
  Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z
  usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,
  w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 7. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu
  przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 8. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu
  Internetowego),
  c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym d) podmioty
  świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.
  § 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 9. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
  a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń
  reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez
  Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.
  § 5 PROFILOWANIE
 10. Sklep Internetowy cestus bhp może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
  dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić
  czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty
  preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 11. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji
  i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego
  potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji
  w tym wyborze języka komunikacji.
 12. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
  osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  § 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
  uprawnień, takich jak:
  a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
  d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
  art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
  związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w
  tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy cestus bhp przetwarza jego dane w oparciu o
  prawnie uzasadniony interes,
  e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art.
  17 RODO
  f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, g) Prawo
  do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
  h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  § 7 PLIKI COOKIES
  1) Sklep Internetowy cestus bhp używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
  wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
  przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
  urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
  nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
  wcześniej odwiedzonych witryn.
  2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w
  szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia
  strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 1. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; f)
  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie
  i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej
  podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
  weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 4)
  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla
  pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
  optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają
  rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
  źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
  zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
  a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads,
  Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)
  Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
  b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; c) Benhauer
  z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom
  kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.
  usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych
  wiadomości tekstowych;
  6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
  Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
  do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
  Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
  konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
  aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
  Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
  dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
  przeglądarce internetowej, której używa.
  8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
  prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego
  opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania
  o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
  powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy
  kierować na adres biuro@cestusbhp.pl
 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1.04.2021.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl